BA CHỈ KHÔNG DA CẮT LÁT 500G – 国産豚バラスライス 500G

¥653

Mô tả

Tên sản phẩm : ba chỉ không da cắt lát
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 121¥/100g