THỊT THĂN VAI CẮT LÁT MỎNG – 国産豚肩ローススライス 500G

¥761

Mô tả

Tên sản phẩm : thịt thăn vai cắt lát mỏng
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 141¥/100g