THỊT HEO XAY 500G – 豚ひき肉 500G

¥318

Mô tả

Tên sản phẩm :thịt heo xay
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 59¥/100g