ĐUÔI HEO 500G – 豚テール 500G

¥270

Mô tả

Tên sản phẩm :đuôi heo
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 50¥/100g