GAN HEO 500G – 豚レバー 500G

¥221

Mô tả

Tên sản phẩm : gan heo
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 41¥/100g