TRÀNG HEO 500G – 豚子宮 500G

¥221

Mô tả

Tên sản phẩm : Tràng heo
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 41¥/100g