LÒNG NON HEO 500G -豚小腸 500G

¥334

Mô tả

Tên sản phẩm : lòng non heo (đã rạch sẵn)
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 62¥/100g