BA CHỈ KHÔNG DA 1KG- 豚皮なしバラブロック 1K

¥1,306

Mô tả

Tên sản phẩm : ba chỉ không da
Trọng lượng : 1Kg/1 túi
Giá chưa thuế : 121¥/100g