TỦY HEO 500G – 豚脊髄 500G

¥334

Mô tả

Tên sản phẩm : tủy heo
Trọng lượng : 500g/1 túi
Giá chưa thuế : 62¥/100g