CHÂN GÀ 1KG – 鶏もみじ 1K

¥324

Mô tả

Tên sản phẩm : chân gà
Trọng lượng : 1kg/1 túi
Giá chưa thuế : 30¥/100g